วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2552

การสมัครอีเมล์ฟรี hotmail.com

ตัวอย่างการสมัครอีเมล์ฟรี hotmail.com
Hotmail เป็นผู้ให้บริการอีเมล์ฟรีที่เป็นที่นิยมเหมาะสำหรับการติดต่อทั่วโลก และการสนทนาด้วยโปรแกรม MNS เริ่มแรกเลยก่อนที่นักเรียนจะสามารถรับส่งอีเมล์หรือจดหมายอิเลคทรอนิคส์ได้นั้นจำต้องมี e-mail address ก่อน การที่นักเรียนจะได้ e-mail address นี้มาได้ ก็ต้องสมัครครับ ซึ่งวิธีการสมัครฟรีอีเมล์ของ Hotmail มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เข้าไปที่ www.hotmail.com ก่อนนะครับ หรือเข้าโดยผ่านลิงก์หน้าเว็ปของโรงเรียนสตูลวิทยาก็ได้ จะพบหน้าตาเว็บดังรูปข้างล่างนี้
2. เมื่อได้หน้าตาดังภาพข้างบนแล้ว ให้นักเรียนไปที่ปุ่ม Sing Up ซึ่งเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือ ทำการกดปุ่ม Sing Up จะได้ผลดังหน้าถัดมา
3. ให้กรอกข้อมูลตามหัวข้อต่อไปนี้
First Name : ชื่อ

Last Name : นามสกุล
Language : ภาษา
Country /Region : ประเทศ (เลือก Thailand) รอสักครู่จนกว่ารูปโลกจะหยุดหมุนเพื่อแสดงรัฐในไทย
State: รัฐ (เลือกจังหวัดที่ต้องการ)
ZIP Code: รหัสไปรษณีย์
Time Zone : เวลา
Gender : เพศ
Mail : เพศชาย : Female เพศหญิงฺ
Birth Date : วันเกิด Month : เดือน Day : วันที่ ปีต้องใส่เป็น คริสตศักราช
Occupation : อาชีพ
E-mail Address : ชื่ออีเมล์ที่ต้องการ

Password : รหัสผ่าน ต้องใส่ตั้งแต่หกตัวเป็นอย่างต่ำห้ามเว้นช่องว่าง
Retype Password : ใส่พาสเวิร์ดตัวเดิมซ้ำอีกครั้ง
Secret Question: คำถามกันลืม ไว้สำหรับเวลาลืมพาสเวิร์ดอีเมล์
Secret Answer : คำตอบ
Service : บริการต่างๆ
4. หลังกรอกข้อมูลครบและถูกต้องแล้ว ให้เรียนคลิกปุ่ม I Agree เพื่อยอมรับ จะได้หน้าจอดังภาพ ซึ่งจะแสดงชื่ออีเมล์ของนักเรียนเป็นตัวอักษรสีแดง

5. ให้คลิกปุ่ม Continute เพื่อเข้าไปยังอีเมล์ของนักเรียน โปรแกรมจะแสดงจดหมายเข้าในกล่องจดหมาย (InBox)
หากต้องการดูจดหมายที่อยู่ในกล่องรับจดหมายให้คลิก Inbox จะได้หน้าจอดังภาพ

. คลิกที่ชื่อจดหมายเพื่ออ่านข้อความจดหมาย
7. เป็นอันเสร็จสิ้นการสมัครอีเมล์ครับ

1 ความคิดเห็น: